Image

Densytometr D-180

Uzupełnieniem zestawów do elektroforezy są DENSYTOMETRY do analizy elektroforegramów. Polecamy produkowany przez nas densytometr MARCEL d180 przeznaczony do pomiarów preparatów na wszystkich stosowanych rodzajach podłoży.

Preparaty na podłożach przezroczystych (żele, folie) analizowane są w świetle przechodzącym, preparaty na podłożach nieprzezroczystych (bibuła, poliakrylamid) w świetle odbitym. Przyrząd analizuje preparaty na płaskich podłożach o grubości do 2.5 mm, długości do 210 mm i długości rozkładu elektroforetycznego do 175 mm. Standardowo wyposażony jest w monitor i drukarkę termiczną.

Możliwości:

 • automatyczne wyznaczanie frakcji (do 20);
 • obliczanie składu bezwzględnego i procentowego;
 • możliwość ręcznej korekcji punktów podziału;
 • automatyczne przeliczanie wyników po ręcznej korekcji;
 • sygnalizacja przekroczenia ustawionych wartości granicznych (np. norm fizjologicznych);
 • możliwość wprowadzenia identyfikatora badania (np. numer zlecenia);
 • wyświetlanie wyników na ekranie monitora w formie wykresu i tabeli;
 • możliwość powiększania fragmentu wykresu, możliwość ograniczenia obszaru analizy;
 • podświetlana droga pomiarowa;
 • możliwość zaprogramowania niezależnie ośmiu typów badań;
 • pamięć nieulotna z parametrami badań (pamiętająca nawet po wyłączeniu zasilania);
 • drukowanie wykresu i tabeli na wysokorozdzielczej graficznej drukarce termicznej.

Po każdorazowym włączeniu przyrządu do sieci następuje autotest i automatyczny pomiar linii zerowej. Dzięki unikalnemu rozwiązaniu – zastosowaniu specjalnego obiektywu detekcyjnego, uzyskano niezwykle wysoką rozdzielczość pomiaru – 0,1 mm. Efektem dodatkowym rozwiązania jest wyeliminowanie wpływu światła zewnętrznego (nie ma konieczności zaciemniania drogi pomiarowej). Specjalnie dobrana długość fali, umożliwia pomiary dla wszystkich stosowanych powszechnie systemów wybarwień. Zastosowanie elektronicznego układu detektora o wysokiej dynamice wielokrotnie zwiększa precyzję pomiarów cząstkowych umożliwiając ustalenie współczynnika korekcji albumin. Przyrząd jest niezwykle prosty w obsłudze i łatwy w użytkowaniu, przy wyjątkowej bezawaryjności.

Wyniki pomiarów preparatu można przesłać bezpośrednio do komputera.

Densytometr MARCEL d180 może być wykorzystywany do pomiarów obiektów innych niż elektroforegramy. Precyzyjny wskaźnik absorbancji w dowolnym punkcie wykresu pozwala przykładowo na półautomatyczną analizę rozdzielczości błon rentgenowskich, czy też ocenę jakości naświetlania klisz w poligrafii.

Dodatkowym wyposażeniem może być komputer. Densytometr może współpracować z komputerem, wysyłając do niego wyniki pomiarów. Dalszym rozszerzeniem jest specjalnie opracowane oprogramowanie, umożliwiające pracę w oparciu o system automatycznego gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji zgromadzonych wyników. Umożliwia on m.in. tworzenie i automatyzację wykonania list roboczych, pamięć wyników, formularze zbiorcze, prowadzenie kartotek, eksport danych, wielopoziomową kontrolę jakości i ocenę wiarygodności badań.

Jako uzupełnienie wyposażenia naszego aparatu proponujemy:

– Zasilacz Z 250 do elektroforezy, jest przeznaczony do zasilania jednej lub dwóch komór do elektroforezy mokrej. Posiada regulację napięcia i prądu wyjściowego. Wbudowany zegar włącza zasilanie komory na ustawiony czas.

Parametry techniczne

zakres napięć wyjściowych: 0-250V co 1V
zakres prądów wyjściowych: 0-90mA co 1mA
Zakres czasów elektroforezy: 1 min-9 godzin 59 min co 1 min
zabezpieczenie przed zwarciem
zabezpieczenie przed rozwarciem
sygnalizacja pracy z ograniczeniem prądowym
sygnalizacja rozwarcia obwodu wyjściowego
automatyczne wyłączanie po nastawionym czasie elektroforezy napięcie zasilania 230 V/50 Hz

Suszarka do żeli

Parametry techniczne:

Stabilizacja temperatury: 50°C – 60°C
Zasilanie: 230V / 50 Hz
Moc pobierana: max 200 VA
Bezpieczniki

Dane techniczne:

Rodzaj pomiaru Transmisyjny (światło przechodzące), refleksyjny (światło odbite)
Zakres pomiarowy -0.03 – 3.0 A
Długość preparatu 1 – 175 mm
Ilość oznaczeń w serii nieograniczona (rozwiązanie unikalne)
Grubość preparatu 0 – 2.5 mm
Rodzaj podłoża przezroczyste (pomiar dla światła przechodzącego)
nieprzezroczyste (pomiar dla światła odbitego)
Rozdzielczość pomiaru 0,1 mm *)
Liczba frakcji 1 – 20
Interfejs komputerowy RS232C
Prześwietlanie preparatu Światło monochromatyczne o długości fali 680 nm
Wymiary 350 x 200 x 130 mm
Masa 6 kg
Zasilanie 220 V, 30 W
Sposób analizy Automatyczny, jednokierunkowy
Możliwość ustalenia współczynnika korekcji albumin **)
Całkowity czas odczytu 10 s dla preparatu o długości 35 mm
Monitor SVGA
Drukarka termiczna Wysokorozdzielcza, szerokość papieru 112 mm

4

*) uzyskana dzięki unikalnemu rozwiązaniu – zastosowaniu specjalnego obiektywu detekcyjnego, jako efekt dodatkowy eliminującego wpływ światła zewnętrznego (nie ma konieczności zaciemniania drogi pomiarowej). Mylona z podawaną w podobnym kontekście szerokością szczeliny – parametrem pośrednio wpływającym na rozdzielczość, używanym zastępczo w przypadku złej rozdzielczości lub nie możliwości jej określenia.
**) możliwe dzięki unikalnemu rozwiązaniu (zastosowanie elektronicznego układu detektora o wysokiej dynamice) – wielokrotnie zwiększającemu precyzję pomiarów cząstkowych

D-180 MA MOŻLIWOŚĆ ODCZYTU ŻELI DWUKOLUMNOWYCH.