Image

EDM

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia od dnia 25.04.2021 laboratoria są zobowiązane do prowadzenia dokumentów wynikowych w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) tj. w formacie zgodnym z PIK HL7 CDA oraz przechowywania ich w dedykowanych repozytoriach EDM. Od 1.07.2021 została wprowadzona możliwość udostępniania wytworzonej EDM, a co za tym idzie rejestracji na Platformie P1 odpowiedniego Zdarzenia Medycznego i indeksacji powiązanej z nim EDM.

Oprogramowanie firmy MARCEL S.A. jest gotowe do wytwarzania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w zakresie wyników badań laboratoryjnych.

Proponujemy Państwu:

    • rozszerzenie działającej wg standardu HL7 wymiany informacji LIS – HIS o możliwość przesyłania dokumentów zgodnych z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA,
    • dostawę usługi repozytorium EDM LABO Krajowego Operatora Chmury Medycznej, w ramach której zapewniamy przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, z możliwością jej udostępniania i wymiany między świadczeniodawcami z wykorzystaniem infrastruktury Platformy P1.

 

W razie wszelkich pytań, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu

Marcin Rowiński – tel. 570 780 312, e-mail: m.rowinski@marcel.pl (woj. mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie)

Waldemar Szęda – tel. 570 780 339, e-mail: w.szeda@marcel.pl (woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Marek Błaszczak – tel. 606 780 775, e-mail: m.blaszczak@marcel.pl (woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie)

Marcin Krajewski – tel. 570 780 334, e-mail: m.krajewski@marcel.pl (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie)

 

 

————————————————
Podstawy Prawne:

  • Ustawa o SIOZ,
  • ROPORZĄDZE NIMINISTRA ZDROWIA z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej

 

LISkan

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

LIStrada

Internetowa platforma wymiany informacji laboratoryjnych

eLaborat

Internetowa platforma prezentacji wyników

POLIS

Platforma zarządzania wieloma laboratoriami

Serologia

Kompleksowe rozwiązanie dla serologii transfuzjologicznej

MikroBIS PLUS

Moduł mikrobiologii

Image

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Pomożemy dopasować nasze rozwiązania do Państwa potrzeb.
Umów się na bezpłatną prezentację naszych produktów.

Przejdź do formularza

Oprogramowanie LSI jest pakietem złożonym z wydajnego, dwustronnego skanera dokumentów papierowych wraz z autorskim oprogramowaniem, pozwalający na gromadzenie w postaci elektronicznej obrazów oryginałów papierowych dokumentów zarówno zleceń otrzymywanych w postaci formularzy lub całkowicie odręcznych tekstów, jaki i wyników od podwykonawców, odebranych w postaci elektronicznie lub odręcznie podpisanych dokumentów.

W związku z ciągłym dążeniem do poprawy jakości naszych produktów oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno naszą, jak i naszych Klientów – najlepszych specjalistów w kraju, udoskonaliliśmy narzędzia systemu Centrum dedykowane Mikrobiologii. Program wyposażony w automatyczne narzędzia diagnozowania niezgodności, eliminuje powstawanie błędów oraz zmniejsza ryzyko pomyłki. Dotychczasowe rozwiązania zostały wzbogacone o szereg funkcjonalności optymalizujących, usprawniających i przyspieszających wieloetapowe opracowanie wyników badań mikrobiologicznych. Dodatkowo szczegółowe dokumentowanie czynności na każdym etapie identyfikacji, gwarantuje kompletność wiedzy oraz znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy.

eKrew PLUS to program wielu możliwości. Praca w Systemie zapewnia łatwość prowadzenia gospodarki magazynowej krwi i jej składników oraz szybkość działania w leczeniu. Dokumentacja w Programie jest zawsze spójna, dostępna i kompletna; raz wprowadzone informacje są wykorzystywane w całym procesie pracy, niezależnie od miejsca ich wprowadzenia.

LISkan jest pakietem złożonym z dwustronnego skanera oraz autorskiego oprogramowania. Wydajny skaner pozwala na gromadzenie i przechowywanie papierowych dokumentów (zleceń/wyników w dowolnej formie) w postaci elektronicznej. W połączeniu z podpisem elektronicznym i usługą eLaborat, prezentującą wyniki badań przez internet, LISkan pozwala całkowicie wyeliminować tradycyjną dokumentację papierową wewnątrz laboratorium oraz w dowolnym czasie zapewnić dostęp do oryginałów dokumentów.

Platforma LIStrada to kompleksowy, jednolity, niezależny od pojedynczego podmiotu, działający w sposób całkowicie zautomatyzowany, system informatyczny. Umożliwia on laboratoriom medycznym wymianę informacji (zleceń i wyników) pomiędzy Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS) a innymi informatycznymi systemami medycznymi (HIS, przychodnie, POZ i in., w tym inne LIS).

Internetowa platforma udostępniająca wyniki i podpisane elektronicznie sprawozdania z badań, zarówno pacjentom indywidualnym, jak i instytucjom zlecającym ich wykonywanie.

System jest zbudowany z autonomicznie działających modułów LIS z lokalnymi bazami danych oraz automatycznie sprzężonych z nimi modułów (serwerów), zlokalizowanych i obsługiwanych centralnie.

Oferujemy etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym przeznaczone do znakowania próbek w laboratorium.

Chcąc ułatwić pracę laboratoriów medycznych oraz wymianę doświadczenia diagnostów w zakresie kontroli jakości, opracowaliśmy nowe rozwiązanie pomocne w realizacji polityki jakości. Proponujemy Państwu usługę, polegającą na automatycznej współpracy z narzędziami analizy danych kontrolnych, które oferują firmy StandLab, Roche, czy BioRad.

Firma Marcel jest znanym od kilkunastu już lat producentem spektrofotometrów, densytometrów, osmometrów oraz krioskopów cieszących się bardzo dobrą opinią użytkowników. Współpracujemy z wieloma uznanymi firmami w zakresie dystrybucji sprzętu. Nasze przyrządy mogą być stosowane w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, w analizie chemicznej i biochemicznej, farmaceutyce, przemyśle, mleczarniach, ochronie środowiska, szkołach, instytutach naukowych i różnego rodzaju placówkach badawczych oraz we wszystkich innych dziedzinach wykorzystujących pomiary fotometryczne i kolorymetryczne oraz odczyty osmolarności.

SystemVetLink służy do przedanalitycznej i laboratoryjnej obsługi zleceń oraz publikacji wyników w kierunku badań: choroby Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE, niebieskiego języka, gorączki Q, IBR/IPV, CSV, BVD/MD oraz obsługi Rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.