Image


Internetowy system publikacji wyników

Internetowa platforma udostępniająca wyniki i podpisane elektronicznie sprawozdania z badań, zarówno pacjentom indywidualnym, jak i instytucjom zlecającym ich wykonywanie.

eLaborat to przede wszystkim:

 • szybkość – wyniki i sprawozdania z badań udostępniane są jednocześnie z ich autoryzacją,
 • oszczędność – wydruk dokumentów bezpośrednio u odbiorcy, rezygnacja z druku wyników w laboratorium, rezygnacja z ich transportu,
 • publikacja dla nieograniczonej liczby użytkowników,
 • brak dodatkowych inwestycji w infrastrukturę, taką jak dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie,
 • niskie koszty eksploatacji usługi.

elaborat

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wzrastają potrzeby dostępu do informacji. W odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie na zdalny dostęp do wyników badań laboratoryjnych oferujemy serwis eLaborat. Poprzez wykorzystanie przeglądarki internetowej serwis umożliwia udostępnianie wyników oraz podpisanych elektronicznie sprawozdań z badań, zarówno pacjentom indywidualnym, jak i instytucjom zlecającym ich wykonanie. eLaborat to oszczędność czasu i minimalizacja kosztów. Dzięki dużej elastyczności usługa sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych laboratoriach o złożonej strukturze.

eLaborat zapewnia:

 • szybkość – udostępnianie wyników i elektronicznie podpisanych oryginalnych dokumentów sprawozdań z badań jednocześnie z ich autoryzacją,
 • powszechność – publikacja wyników indywidualnym pacjentom oraz instytucjom zlecającym wykonywanie badań,
 • bezpieczeństwo – zachowanie pełnej, ustawowo wymaganej, ochrony dostępu do danych,
 • optymalizację kosztów – wydruk dokumentów bezpośrednio u odbiorcy, rezygnacja z druku papierowych wyników w laboratorium, rezygnacja z ich transportu,
 • prezentacja jedynie autoryzowanych wyników,
 • publikacja nieograniczonej liczby wyników dla nieograniczonej liczby użytkowników korzystającej z usługi,
 • prosty, przyjazny i powszechnie dostępny serwis WWW,
 • brak dodatkowych nakładów finansowych na infrastrukturę sprzętową (usługa świadczona na sprzęcie i za pomocą narzędzi informatycznych firmy Marcel S.A.),
 • niski koszt eksploatacji – opłata abonamentowa, niezależna od ilości użytkowników i publikowanych badań,
 • prosta, intuicyjna obsługa, nie wymagająca dodatkowych szkoleń.

eLaborat we współpracy z pakietem dokumentacji elektronicznej LISkan umożliwia publikację obrazów oryginalnych wyników badań otrzymanych w formie papierowej od podwykonawców. Wyniki autoryzowane podpisem elektronicznym drukowane są bezpośrednio w serwisie WWW u odbiorcy lub pozostają jedynie w formie elektronicznej – odpowiednio do wymagań odbiorcy. Szerokie możliwości usługi eLaborat tworzą dogodne warunki dla rozwoju każdego laboratorium powodując tym samym wzrost konkurencyjności na rynku.