Image

Magazyn

Moduł Magazyn stanowi zintegrowany system ewidencji i gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi.

Moduł może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program; samodzielnie lub jako satelitarny podsystem z możliwością komunikacji z systemem macierzystym. Może prowadzić obsługę wielu magazynów.

Umożliwia między innymi:

 • prowadzenie kartoteki materiałów eksploatacyjnych laboratorium
  • aktualizacja stanów magazynowych,
  • śledzenie przekroczenia stanów minimalnych,
  • weryfikacja daty przydatności konkretnej serii materiałów,
 • ewidencję dokumentów transakcyjnych
  • przychodu i rozchodu,
  • kontrahenci (dostawcy i odbiorcy),
  • rejestracja strat i ubytków,
 • okresowe zestawienia
  • stanów i obrotów magazynowych,
  • ilościowo i wartościowo,
  • w podziale na rodzaje materiałów lub kontrahentów,
  • w podziale na miejsca powstawania kosztów,
  • rozliczanie dostawców i odbiorców,