Image

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu pt.” Prototyp Inteligentnego Systemu Wspomagającego Diagnostykę Badań Patomorfologicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na dostawę materiałów do wyposażenia prototypu Inteligentnej Stacji Diagnostycznej nr ZO/06/2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Formularz oferty i oświadczenia

 

Zamawiający informuje, iż nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

Aktualny termin składania ofert to 13.09.2017. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

 

Informacja o wyborze Oferenta