Image

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na przeprowadzenie prac badawczych przez jednostkę naukową nr ZO/4/2017