Image

Ogłoszenie o zamówieniu w toku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na wynajem powierzchni laboratoryjnej nr ZO/2/2017.

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Umowa