Image

Podpis elektroniczny

System umożliwia użycie prawnie skutecznej metody podpisywania dokumentów elektronicznych, w konsekwencji pozwalając m. innym na:

  • archiwizację dokumentów w postaci elektronicznej (rezygnację z archiwizacji w postaci papierowej),
  • zdalną, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, autoryzację wyników przez diagnostę laboratoryjnego (z zapewnieniem mu wglądu do wszelkich danych, niezbędnych do pojęcia decyzji – wyników badań, materiałów, pacjentów, wyników kontroli),
  • ekspedycję elektronicznie podpisanych wyników do wybranych zleceniodawców w formie elektronicznej,
  • drukowanie i wydawanie papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie bez konieczności ręcznego podpisywania.