Image

Spektrofotometr Marcel MEDIA

Oferowane przez nas urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w różnego rodzaju laboratoriach. SPEKTROFOTOMETR Marcel Media, używany jest zarówno do podstawowych oznaczeń jak i skomplikowanych analiz.

Urządzenie o maksymalnie uproszczonej obsłudze. Wiodąca na rynku marka spektrofotometrów MARCEL obejmuje modele różniące się zastosowaniem (biochemia, ochrona środowiska, edukacja, nauka), wyposażeniem (gniazda pomiarowe dla różnych rodzajów kuwet, termostaty, elementy i akcesoria komputerowe) i oprogramowaniem (badania rutynowe, procedury matematycznej obróbki wyników, bazy danych). Analiza naszych długoletnich doświadczeń eksploatacyjnych umożliwiła sformułowanie założeń, na których powinna opierać się konstrukcja nowoczesnego spektrofotometru, dlatego na rynku polskim wyróżnia go:

 • zachowanie wysokiej jakości (dokładności, precyzji, powtarzal¬ności, stabilności) pomiaru;
 • uproszczenie (i unowocześnienie) sposobów komunikacji z użytkownikiem i zwiększenie ich czytelności, a w następstwie:
 • wyeliminowanie błędów użytkownika, wynikających z konieczności posługiwania się danymi (metodyki, parametry i ich wartości, procedury), zapamiętywanymi i używanymi w postaci niejawnej (zakodowanej);
 • uproszczenie obsługi i programowania aparatu;
 • przystępna cena, a w konsekwencji zwiększenie jego dostępności.

 

Wyróżniają go ponadto:

 • najwyższa prostota obsługi, będąca wynikiem wieloletnich kontaktów z użytkownikami;
 • unikalne oprogramowanie uwzględniające specyfikę pracy laboratoriów, dzięki któremu:
  • komunikacja z przyrządem następuje całymi zdaniami, bez niezrozumiałych skrótów;
  • decyzje wyboru wykonywane są w oparciu o czytelne „menu” lub jednoznacznie określone listy;
  • istotne parametry pomiaru (metodyki) są widoczne przez cały czas jego wykonywania;
  • w czasie pracy na ekranie wyświetlane są podpowiedzi, upraszczając skomplikowane czynności;
  • w zasadniczych momentach przyrząd informuje LUDZKIM GŁOSEM o konieczności wykonania czynności (np. włożenie kuwety ze wzorcem), czy zakończeniu długotrwałych pomiarów (np. kinetycznych);
  • programy (metodyki) w pamięci opatrywane są pełnymi jednoznacznymi nazwami;
  • krzywa kalibracyjna jest cały czas pokazywana na ekranie, z zaznaczonym aktualnym wynikiem pomiaru;
 • programy analityczne przechowywane są w pojemnej pamięci, całkowicie dostępnej i modyfikowalnej przez użytkownika, zapewniając pełną otwartość dla różnych zestawów odczynników. Przyrząd może być fabrycznie wstępnie zaprogramowany metodykami dla odczynników wybranych firm;
 • opcjonalnie wbudowana pamięć ponad tysiąca ostatnich wyników z funkcją dopisywania nazwisk lub nazw zleceniodawców, z możliwością drukowania wyników zbiorczych;
 • możliwość wykonania przez przyrząd wszystkich stosowanych rodzajów kalibracji, poprzez mierzenie wzorcowych roztworów lub analizę informacji wpisywanych podczas programowania. Krzywa kalibracyjna jest tworzona automatycznie i zapamiętywana wraz z programem analitycznym;
 • możliwość wykonania przez przyrząd wszystkich stosowanych rodzajów oznaczeń, w tym pomiarów kinetycznych, multikinetyczych i widmowych. Pomiary mogą być prowadzone przy jednej długości fali lub, zależnie od metodyki, w sposób różnicowy dla dwóch lub trzech długości fal. Przyrząd mierzy nie tylko absorbancję (ekstynkcję), ale także oblicza i pokazuje stężenia lub aktywności preparatów, posługując się krzywą kalibracyjną;

Budowa na bazie oryginalnego, opracowanego i produkowanego w firmie MARCEL, monochromatora umożliwia, dzięki zastosowaniu siatki dyfrakcyjnej, wybranie każdej długości fali z zakresu 330÷850nm co 1 nm. Zastosowanie w monochromatorze układu monitorującego źródło światła oraz kontrola poprawności ustawiania długości fali po każdym włączeniu zasilania zapewniają utrzymanie wysokiej jakości pomiarowej podczas całego okresu użytkowania.

 

Spektrofotometr Marcel Media znajduje zastosowanie w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, badaniach wody i ścieków, w analizie chemicznej i biochemicznej, ochronie środowiska, farmaceutyce, przemyśle, szkołach, instytutach naukowych i różnego rodzaju placówkach badawczych oraz we wszystkich innych dziedzinach wykorzystujących pomiary fotometryczne i kolorymetryczne.

Spektrofotometry wykonywane są w dwóch wersjach przeznaczonych dla różnych grup użytkowników. Wersja BIO umożliwia pomiary w termostatowanym gnieździe pomiarowym w kuwetach o długości drogi optycznej 10 mm (o pojemności 1ml lub 0.5ml), szklanych lub akrylowych. Wersja EKO nie ma termostatu, umożliwia natomiast pomiary w kuwetach o długości drogi optycznej od 10 do 50 mm

 

Dodatkowym wyposażeniem zestawu może być komputer. Spektrofotometr MARCEL MEDIA może współpracować z komputerem, wysyłając do niego wyniki pomiarów. Dalszym rozszerzeniem jest specjalnie opracowane oprogramowanie, umożliwiające sterowanie przyrządem bezpośrednio z komputera lub pracę w oparciu o system automatycznego gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji zgromadzonych wyników. Umożliwia on m.in. tworzenie i automatyzację wykonania list roboczych, pamięć wyników, formularze zbiorcze, prowadzenie kartotek, eksport danych, wielopoziomową kontrolę jakości i ocenę wiarygodności badań.

Jako uzupełnienie wyposażenia naszego aparatu proponujemy również Termostat T37 na 20 szt. standardowych kuwet, o stałej temperaturze podgrzewania 37 ° C.

 

Parametry techniczne:

Zakres długości fali 330 ÷ 850 nm
Źródło światła lampa halogenowa
Szerokość połówkowa 4 nm
Błąd ustawienia długości fali max 1 nm
Błąd pomiaru max 1%
Zakresy pomiarowe:
-transmitancji 0.5 ÷ 110%
-absorbancji -0.050 ÷ 2.500 A
-stężeń 0 ÷ 99999.9
Wymiary zewnętrzne (bez monitora) 430 x 430 x 135 mm
Ciężar 13 kg

 

 

1