Image


Kontrola zewnętrzna

Chcąc ułatwić pracę laboratoriów medycznych oraz wymianę doświadczenia diagnostów w zakresie kontroli jakości, opracowaliśmy nowe rozwiązanie pomocne w realizacji polityki jakości.

Proponujemy Państwu usługę, polegającą na automatycznej współpracy z narzędziami analizy danych kontrolnych, które oferują firmy StandLab, Roche, czy BioRad.

Narzędzie niezwykle przydatne w przypadku, gdy używają Państwo modułu „Kontrola” w systemie CENTRUM i dodatkowo współpracują z wyżej wymienionymi firmami.

Usługa polega na automatycznym przesyłaniu informacji o wynikach prób kontrolnych otrzymywanych w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wraz z niezbędnymi do analizy tych wyników informacjami o analizatorze, czasie wykonania oraz użytym materiale kontrolnym. Nie obejmuje danych osobowych, medycznych i innych danych wrażliwych dla laboratorium, jest całkowicie automatyczna i w pełni kontrolowana przez nasz system. Niewątpliwą zaletą jest niski koszt, zwiększenie bezpieczeństwa, szersze możliwości kontroli i oceny własnej pracy.

Uruchomienie usługi nie wpływa na dotychczasową pracę laboratorium, nie stawia dodatkowych warunków ani nie wymaga dodatkowych nakładów.