Image


ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA

W odpowiedzi na rosnące wymagania stawiane przed dokumentacją medyczną oferujemy kompleksowy, dedykowany dla systemu informatycznego Centrum moduł wspomagający gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, w powiązaniu z danymi systemu laboratoryjnego i wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

LISkan to:

 • dokumentacja elektroniczna,
 • szybka i automatyczna rejestracja zleceń,
 • przechowywanie obrazów zleceń i wyników od podwykonawców,
 • niezawodna identyfikacja dokumentów poprzez użycie kodów kreskowych.

 

liskan

LISkan jest pakietem złożonym z dwustronnego skanera oraz autorskiego oprogramowania. Wydajny skaner pozwala na gromadzenie i przechowywanie papierowych dokumentów (zleceń/wyników w dowolnej formie)  w postaci elektronicznej. W połączeniu z podpisem elektronicznym i usługą eLaborat, prezentującą wyniki badań przez internet, LISkan pozwala całkowicie wyeliminować tradycyjną dokumentację papierową wewnątrz laboratorium oraz w dowolnym czasie zapewnić dostęp do oryginałów dokumentów.

Ponadto LISkan zapewnia:

 • szybkość skanowania zleceń,
 • bezpieczeństwo przechowywania danych,
 • automatyczną analizę obrazu i rejestrację treści zlecenia (w tym m.in. od kogo zlecenie, kod kreskowy
  materiału, godzina pobrania, zlecone badania i ich liczba oraz płeć pacjenta),
 • zmniejszenie kosztów poprzez wykorzystanie drukowanych dwustronnie offsetowych formularzy, zamiast drogich i jednostronnych kart „totolotkowych”,
 • elastyczność – wykorzystanie wszystkich dotąd używanych formularzy, również całkowicie odręcznych zapisów,
 • wyeliminowanie kopiowania i przechowywania kopii wyników od podwykonawcy,
 • elektroniczną publikację obrazów wyników od podwykonawców wraz z elektronicznie podpisanymi własnymi sprawozdaniami z badań (eLaborat),
 • dostępność obrazów oryginalnych dokumentów na każdym stanowisku – bezproblemowe wyjaśnianie wszelkich niezgodności i wątpliwości oraz ograniczenie ryzyka błędów podczas autoryzacji wyników,
 • kompleksowość – dołączanie, przechowywanie i prezentację wraz ze zleceniami również innych dokumentów (zgoda pacjenta, oświadczenia, itp.).

Sprawnie działające laboratorium to połączenie wiedzy i wykorzystanie odpowiedniej technologii. Elektroniczne biblioteki dokumentów, które oferuje LISkan bez wątpienia zapewnią szybki, prosty i bezpieczny ich obieg, bez wykorzystania kosztownej papierowej formy. Doświadczenia w pracy z laboratoriami różnego typu pozwalają na zapewnienie ciągłości pracy  podczas wdrożenia.