Image


Internetowa platforma wymiany informacji laboratoryjnych

Wymiana informacji laboratoryjnych w postaci elektronicznej jest aktualnie najszybszym i bardzo pożądanym sposobem komunikacji pomiędzy podmiotami medycznymi.
Doświadczenie ponad 300 wdrożonych przez nas połączeń dwustronnej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi, zaowocowało opracowaniem uniwersalnego rozwiązania – platformy.
LIStrada
– pozwalającego wielokrotnie obniżyć koszty wdrożenia i eksploatacji elektronicznej wymiany danych laboratoryjnych.
Platforma LIStrada to kompleksowy, jednolity, niezależny od pojedynczego podmiotu, działający w sposób całkowicie zautomatyzowany, system  informatyczny. Umożliwia on laboratoriom medycznym wymianę informacji (zleceń i wyników) pomiędzy Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS) a innymi informatycznymi systemami medycznymi (HIS, przychodnie, POZ i in., w tym inne LIS).

 

listrada

Zaletami proponowanego rozwiązania są

 • umożliwienie wymiany informacji laboratoryjnej wszystkim podmiotom (włączając te, dla których samodzielna organizacja takiej usługi jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona),
 • unifikacja i całkowita automatyzacja procesów wymiany informacji laboratoryjnej,
 • uniezależnienie wymiany informacji (i jej ceny) od budowy i konfiguracji systemów kontrahentów.

 

Dodatkową korzyścią jest poprawa bezpieczeństwa i jakości obsługi informatycznej. W efekcie uzyskujemy znaczne zmniejszenie kosztów usługi, bez ograniczania autonomii laboratoriów w zakresie ofert, stosowanych metod i organizacji pracy.

Dostęp do usług platformy LIStrada jest możliwy na zasadzie płatnej subskrypcji (abonamentu).

W ramach jednej opłaty realizujemy nieograniczoną liczbę połączeń, użytkowników, kontrahentów, oraz liczby wymienianych przesyłek / danych.

Użytkownicy nieświadczący usług z dziedziny usług laboratoryjnych nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu korzystania z platformy.

Korzyści wynikające z przystąpienia do LIStrady

 • możliwość przesyłania danych w zakresie zlecenia-wyniki pomiędzy Użytkownikami,
 • możliwość przesyłania wyników w postaci graficznej oraz dokumentów podpisanych elektronicznie;
 • szybką realizację wdrożenia,
 • samodzielność i niezależność w zarządzaniu słownikami badań i zleceniodawców,
 • obsługę przesyłek w standardzie HL7 vol. 2 oraz HL7 CDA,
 • wymianę informacji z systemami OSOZ (autorstwo Kamsoft), DrEryk (autorstwo Ericpol), mMedica (autorstwo Asseco),
 • brak dodatkowych inwestycji w infrastrukturę (dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie),
 • zarządzanie, administrowanie, utrzymanie w ruchu i zabezpieczenie narzędzi platformy przez firmę Marcel S.A. – w ramach świadczonych usług,
 • system identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika, autoryzacji i poprawności zapisów, zapewniający i chroniący dostęp do poszczególnych danych oraz funkcji,
 • niskie, zryczałtowane opłaty za świadczone usługi.