Image


Moduł Mikrobiologii

MikroBIS PLUS to nowy moduł Mikrobiologii, stworzony na podstawie wielu lat doświadczeń, który optymalizuje opracowanie wyników badań mikrobiologicznych.

Program wyposażony jest w szereg funkcjonalności usprawniających i przyspieszających wieloetapowe wykonywanie badań bakteriologicznych, poprzez skrócony do minimum proces rejestracji wielu badań dla jednego pacjenta, z automatycznym rozdziałem na osobne zlecenia.

Elektroniczne książki pracy pozwalają na pełną dokumentację działań i procedur, a szczegółowo dokumentowane czynności na każdym etapie identyfikacji, gwarantują kompletność wiedzy i poprawiają bezpieczeństwo pracy. Moduł posiada też narzędzia automatycznego diagnozowania niezgodności, co znacznie eliminuje ryzyko pomyłek i błędów.

MikroBIS PLUS znacząco wpływa na ergonomię pracy laboratorium i bez wątpienia znajdzie zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych Pracowniach Mikrobiologicznych.

mikrobiologia

ZESTAWIENIE FUNKCJONALNOŚCI W MODUŁACH DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII

REJESTRACJA ZLECEŃ Możliwość jednorazowej rejestracji wielu badań dla pacjenta.

LIS Centrum automatycznie rozdzieli badania na osobne zlecenia, zachowując odrębne numeracje roczne w poszczególnych księgach.

Automatyczna rejestracja podłoży hodowlanych i wstępnych procedur wraz ze zlecanym badaniem – wykorzystanie rejestrowanych danych do prowadzonych książek pracy oraz raportów rozliczeniowych.

KSIĄŻKI PRACY Wydruki kart pracy dla pojedynczych zleceń lub wydruk książki pracy w opcjach 2, 3, 4 zleceń na stronie.

Elektroniczna książka pracy – rejestracja zużywanych podłoży oraz zapisywanie poszczególnych etapów pracy (działań/procedur) wraz z możliwością wprowadzania obserwacji i opisów.

IDENTYFIKACJA PODŁOŻY Automatyczne generowanie i wydruk etykiet identyfikacyjnych dla podłoży hodowlanych.

Identyfikator w postaci kodu kreskowego oraz drukowanych danych pacjenta/zlecenia pozwalają na szybkie, niezawodne (także bez użycia czytnika kodów kreskowych)

rozpoznawanie hodowli oraz natychmiastowe odszukanie danego izolatu w sytemie LIS.

INTUICYJNY PULPIT Wyodrębnione sekcje do pracy na poszczególnych etapach opracowywania wyniku mikrobiologicznego.

Przyciski do najczęściej używanych funkcji na danym etapie pracy (dodaj podłoże, dodaj identyfikację, antybiogram).

Zróżnicowana kolorystyka elementów badania związanych z kolejnymi izolatami w zleceniu.

KARTOTEKA ORGANIZMÓW Obszerna, stale aktualizowana kartoteka drobnoustrojów.

Podręczny słownik organizmów z przypisanymi możliwymi mechanizmami oporności oraz stałymi opisami.

ANTYBIOGRAMY Wartości średnic oraz wartości break point MIC w antybiogramach dedykowanych dla określonych grup organizmów.

Na podstawie wartości MIC i break point MIC wyliczany indeks BMQ prezentowany na wydrukach wyników.

RAPORTY MIKROBIOLOGICZNE  

Zestawienia z możliwością zastosowania 3-poziomowych podziałów.
Ilościowe zestawienia ogólne także z podziałem na okresy.
Lekowrażliwość także z prezentacją rozkładu wartości MIC dla wyizolowanych patogenów.
Wygodnie i przejrzyście konfigurowane przez Użytkownika mapy mikrobiologiczne.
Zestawienie wyizolowanych organizmów i szczepów.
Raporty wyników uzyskanych w pojedynczych badaniach lub grupach badań.
Zestawienia i wykresy z możliwością korygowania treści prezentowanych danych i ich dopasowania do potrzeb Użytkownika,
Eksport utworzonych raportów do plików pdf, xls, csv.

ROZLICZANIE KOSZTÓW Dokumentowanie w trakcie bieżącej pracy zużytych podłoży i zastosowanych procedur.
DODATKOWE DRUKI i FORMULARZE Możliwość generowania i ewidencji druków zgłoszeń do sanepidu (ZLB1,ZLB2,ZLB3), zgłoszeń wyizolowanych szczepów do KORLD oraz zleceń badań do KOROUN.