Image


Kompleksowe rozwiązanie dla Serologii Transfuzjologicznej

eKrew PLUS Szpital jest wszechstronnym oprogramowaniem wspomagającym kompleksowo proces krwiolecznictwa, dedykowanym wszystkim placówkom leczniczym, w których wykonywane są badania z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz tych, w których przeprowadzane są transfuzje krwi.

System obejmuje obsługę Banków Krwi, Pracowni Serologicznych, Pracowni Konsultacyjnych, Transfuzji na Oddziałach Szpitalnych.

Oprogramowanie jest nowoczesne technologicznie, przejrzyste i intuicyjne w obsłudze, a jednocześnie rozbudowane funkcjonalnie. Zapewnia szerokie możliwości wymiany informacji z jednostkami własnymi i zewnętrznymi (w tym HIS, RCKiK, NCK, SIM) oraz pełnej integracji z aparaturą serologiczną.

System został stworzony z myślą o małych jak i bardzo złożonych organizacjach. Ze względu na możliwość współdzielenia informacji, umożliwia zarządzanie wieloma jednostkami. Zapewnia przy tym automatyczną wymianę informacji i dokumentów w pełnym zakresie (również podpisanych elektronicznie) z placówkami leczniczymi i placówkami służby krwi.

 serologia ekrew

ZAKRES FUNKCJONALNY PROGRAMU

BANK KRWI

 • przyjęcia, wydania, przemagazynowania i wszystkie inne ruchy magazynowe składników krwi,w obrocie wewnętrznym jak i na zewnątrz, obsługa wielu magazynów, zapasów, terminów ważności,
 • obsługa zamówień na krew i jej składniki,
 • obsługa zwrotów i reklamacji, zarówno od odbiorców, jak i do dostawców oraz obsługa strat, utylizacji, resztek poprzetoczeniowych, zastrzeżeń składników,
 • automatyczna wymiana danych (zlecenia/materiał/wyniki) z modułami PRACOWNI i TRANSFUZJI,
 • l automatyczna współpraca z Pracowniami Serologii i Pracowniami Konsultacyjnymi, własnymi, bądź w innych placówkach leczniczych lub RCKiK, w tym automatyczne tworzenie dokumentów zleceń,
 • obsługa donacyjnych  i niedonacyjnych (np. czynniki krzepnięcia) składników krwi,
 • identyfikacja urządzeń chłodniczych i składników krwi czytnikami RFID,
 • całkowicie automatyczne rozliczanie i raportowanie transakcji z oddziałami szpitalnymi,
 • współpraca z systemami szpitalnymi.

PRACOWNIA

 • pełen zakres badań Pracowni Serologicznej rozszerzony o badania konsultacyjne,
 • Pracownia Usług Zewnętrznych umożliwiająca wprowadzanie wyników badań zewnętrznych oraz gromadzenie i przechowywanie elektronicznych skanów dokumentów papierowych (np. wyniki z RCKiK),
 • przyjmowanie (w tym przesłanych elektronicznie) zleceń na badania,
 • przyjęcie materiału, automatyczny dobór metody/stanowiska, dokumentacja przyjęcia,
 • sygnalizowanie niezgodności w doborze składników,
 • automatyczne prowadzenie ksiąg prób zgodności oraz grup krwi,
 • wspomaganie wykonywania badań, w tym historia pacjenta i składnika, sygnalizowanie niezgodności w danych  i wynikach badań,
 • automatyczna współpraca ze wszystkimi dostępnymi analizatorami serologicznymi,
 • opatrywanie wyników komentarzami i uwagami,
 • tworzenie dokumentów sprawozdań z badań, podpis elektroniczny,
 • repozytorium wyników (dokumentów),
 • automatyczne powiadamianie o zakończeniu badań/dostępności wyników,
 • rozliczanie wykonanych usług z elastycznym wielowariantowym doborem cen,
 • automatyczna współpraca z Bankiem Krwi,
 • automatyczna współpraca (w tym udostępnianie i pobieranie wyników) z Pracownią Konsultacyjną.

Atuty systemu eKrew PLUS Szpital

 • wspomaganie i automatyzacja wszystkich procesów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami,
 • bieżąca weryfikacja spójności danych (terminy, wydawanie, blokady); kontrola poprawności reguł, sygnalizacja nieprawidłowości, eliminacja błędów,
 • automatyczna i elektroniczna komunikacja z RCKiK, innymi podmiotami leczniczymi, w tym Narodowym Centrum Krwi i Systemami Informacji Medycznej,
 • automatyczne tworzenie (i przesyłanie w formie elektronicznej) wszystkich obowiązujących dokumentów zleceń, zamówień, wydań, transportu, kontroli temperatur, zwrotów i reklamacji,
 • elektroniczne dokumenty, księgi badań oraz książki transfuzyjne,
 • pełna odtwarzalność historii procesów oraz historii zmian w dokumentach; kompletne dane zawierające informacje o osobach dokonujących zmian wraz z podaniem powodu ich dokonania,
 • baza wiedzy (kontrola poprawności reguł, sygnalizacja nieprawidłowości),
 • pełna integracja wszystkich elementów; raz wprowadzone dane są dostępne na wszystkich etapach pracy,
 • proste w obsłudze generowanie statystyk wg dowolnych kryteriów,

 • możliwość zarezerwowania jednego składnika dla kilku biorców, przy jednoczesnej pełnej kontroli wydania składnika dla właściwego biorcy,
 • zwalnianie rezerwacji przez użytkownika lub automatycznie po upływie ważności próby zgodności,
 • historia immunologiczna pacjenta dostępna na każdym etapie prac, obejmująca: wyniki, przetoczenia, powikłania, zamówienia, wydania, dane z Pracowni Konsultacyjnej oraz dokumenty dotyczące pacjenta,
 • historia składnika dostępna na każdym etapie prac, obejmująca: zamówienia i wydania, zwroty, reklamacje, badania prób zgodności, transfuzje i powikłania oraz dokumenty dotyczące składnika,
 • monitoring temperatur w lodówkach stacjonarnych oraz pojemnikach transportowych,
 • uproszczone wydanie do pilnej transfuzji,
 • automatyczny odbiór wyników/sprawozdań z badań,
 • oznaczanie i identyfikacja krwi i jej składników zgodna z oryginalnymi oznaczeniami ISBT – wprowadzanie w sposób kompletny informacji z kodów kreskowych umieszczonych na składniku, również dotyczących atrybutów, podziału i fenotypu,
 • szybka identyfikacja i rejestracja składnika za pomocą etykiet RFiD,

 • wspomaganie wyboru właściwych składników krwi historią badań i przetoczeń, sygnalizowanie niezgodności w doborze, z możliwością blokady wydania lub zastrzeżenia składnika,
 • pełna integracja z aparaturą serologiczną,
 • wydruk wyników pojedynczych bądź seryjnych,
 • możliwość zlecenia próby zgodności z pominięciem Banku Krwi, również do donacji, która została już wydana z magazynu,
 • możliwość zdalnego nadzoru i autoryzacji wyników,
 • automatyczna sygnalizacja problemów immunologicznych pacjenta,
 • automatyczna obsługa badań złożonych (np. konflikt serologiczny) i wydań dla noworodka,
 • archiwum wyników; odpis wyniku zawsze identyczny z oryginałem, niezależnie od wprowadzonych zmian,
 • automatyzacja procesu dokumentowania transfuzji do ostatniego momentu (również przy łóżku pacjenta oraz na sali operacyjnej),
 • wypełnianie księgi transfuzyjnej „jednym kliknięciem”,
 • elektroniczne, proste zgłaszanie powikłań; ułatwione prowadzanie śledztw w przypadku powikłań poprzetoczeniowych.

 

System eKrew PLUS Szpital zapewnia kompleksowy przepływ danych, zarówno pomiędzy własnymi modułami, jak i z szeroko pojętym otoczeniem, a także wprowadza szereg innowacji, niespotykanych dotąd w żadnym innym programie dostępnym w naszym kraju.

Na szczególne podkreślenie zasługuje podpis elektroniczny, możliwy do złożenia na każdym etapie tworzenia dokumentacji oraz bardzo szczegółowa historia pacjenta i składnika, dostępna na każdym etapie pracy, gwarantująca ciągłość i kompletność wiedzy i pacjentach i składnikach krwi.

eKrew PLUS Szpital to program wielu możliwości. Praca w Systemie zapewnia łatwość prowadzenia gospodarki magazynowej krwi i jej składników oraz szybkość działania w leczeniu. Dokumentacja w Programie jest zawsze spójna, dostępna i kompletna. Informacje raz wpisane są wykorzystywane w całym procesie pracy, niezależnie od miejsca ich wprowadzenia.

System dysponuje wieloma automatycznymi narzędziami diagnozowania niezgodności, czego efektem jest eliminacja błędów.

Najnowsze rozwiązania sprawiają, że zmniejsza się nakład pracy personelu; m.in. dzięki możliwości zdalnej kontroli, zdalnej autoryzacji oraz prostym w obsłudze uniwersalnym i wszechstronnym statystykom.