Decyzja CeZ w sprawie terminu funkcjonowania kanału FTP

Decyzją

termin funkcjonowania kanału FTP jako narzędzia realizującego integrację

między systemami laboratoryjnymi a oprogramowaniem EWP

w zakresie odbioru zleceń i zwrotnego odsyłania wyników badań w kierunku COVID-19

został wydłużony do dnia 30/9/2022 r.