Działania firmy związane z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2, informujemy iż Zarząd Marcel S.A. jest w pełni przygotowany do zapewnienia ciągłości działania firmy.

Zapewniamy o podjęciu wszelkich niezbędnych kroków, aby zagwarantować naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom utrzymanie jakości usług na dotychczasowym poziomie oraz wywiązywanie się ze wszelkich zobowiązań.

Potwierdzamy gotowość wszystkich Działów, w tym głównie Działu Technicznego do sprawnej opieki serwisowej dla wszystkich laboratoriów diagnostycznych pracujących na systemach produkcji Marcel S.A.

Dodatkowo informujemy, że kierując się troską o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów, na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną i stosujemy środki mające na celu ograniczenie ryzyka zalecane przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym znaczna część pracowników pełni swoje obowiązki  w trybie pracy zdalnej. W ramach prewencji wprowadziliśmy także zakaz udziału naszych pracowników we wszelkich wydarzeniach masowych, konferencjach, a także szkoleniach. W okresie kwarantanny zostały podjęte decyzje o odwołaniu podróży służbowych i bezpośrednich wizyt u Klientów, z jednoczesnym zaleceniem organizacji spotkań w formie tele/wideo-konferencji.

Liczymy na szybką poprawę sytuacji epidemiologicznej, współpracę wszystkich Partnerów i „zdrowy” powrót do codzienności.

Z poważaniem,

Zarząd Marcel S.A.