Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia, oprogramowanie firmy MARCEL S.A. jest gotowe do wytwarzania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w zakresie wyników badań laboratoryjnych.

Ustawodawca wprowadza w życie taki obowiązek od dnia 25.04.2021, w związku z czym proponujemy Państwu:

  • rozszerzenie funkcji systemu o możliwość przesyłania dokumentów wynikowych do wskazanego repozytorium EDM, zgodnie z profilem integracyjnym IHE XDS.b,
  • rozszerzenie działającej wg standardu HL7 wymiany informacji LIS – HIS o możliwość przesyłania dokumentów zgodnych z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA,
  • dostawę repozytorium EDM.

 

W razie wszelkich pytań, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu lub Działem Handlowym pod numerem tel. (22) 490 95 30 wew. 1 lub adresem e-mail: [email protected]

————————————————
Podstawy Prawne:

  • Ustawa o SIOZ,
  • ROPORZĄDZE NIMINISTRA ZDROWIA z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej