Image

Informacja dotycząca zmiany na stanowisku Prezesa Marcel S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z rezygnacją Pawła Marczykowskiego z funkcji Prezesa Zarządu firmy Marcel S.A. informujemy, że funkcję tę objęła Ewa Klejnowska-Rasała.

Pani Prezes od początku swojej kariery zawodowej związana jest z sektorem ochrony zdrowia. Ewa Klejnowska-Rasała jako wieloletni pracownik naszej firmy w pełni utożsamia się z dotychczasową wizją i strategią działania, nie mniej jednak doświadczenie jakie posiada, z pewnością przyczyni się do nowych kierunków rozwoju i poszerzenia naszej oferty.

Dziękujemy za dotychczasowe lata owocnej współpracy. W kolejne wchodzimy z nowym potencjałem i jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości.

Kontakt do Pani Prezes: e-mail: [email protected]

 —

Z wyrazami szacunku,

Zespół Marcel S.A.