Moduł hurtowego podpisu.

Czy jesteś w domu, w placówce w której wykonywane są badania czy w innym oddziale laboratorium masz możliwość wygodnego podpisania zautoryzowanych dokumentów.

Tradycyjnie, proces podpisywania wiązałby się z przerwaniem bieżących zadań, znalezieniem wolnej chwili, a następnie podpisaniem każdego dokumentu z osobna. Ale to już przeszłość. Dzięki modułowi hurtowego podpisu, stworzonego przez zespół specjalistów Marcel S.A.,  wystarczy, że podłączysz kartę do komputera, wpiszesz swój PIN, a dokumenty zostaną podpisane automatycznie.

Moduł hurtowego podpisu daje możliwość seryjnego podpisywania dokumentów elektronicznych w kolejności ustalonej według nadanego priorytetu. Nie tylko oszczędza to cenny czas diagnostów, ale także wpływa na szybkość dostarczenia wyników do pacjentów. Wszystko to bez konieczności wyłączania stacji roboczych, co przekłada się na ciągłość pracy laboratorium.

Dodatkowymi funkcjonalnościami tego rozwiązania jest weryfikacja rezultatu podpisanych dokumentów (Podpisane/W trakcie/Błędnie) zapewniająca pełną kontrolę nad procesem, a w przypadku problemów z siecią lub konieczności wypięcia karty z komputera, moduł automatycznie wstrzymuje proces podpisywania i wznawia go w momencie ponownego zalogowania. To gwarantuje ciągłość działania i eliminuje ryzyko utraty danych.

Jeśli szukasz efektywnego rozwiązania, które usprawni procesy w twoim laboratorium i wpłynie na zwiększenie produktywności, skontaktuj się z nami:

dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 490 95 30

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

Dowiedz się więcej o naszym Module Hurtowego Podpisu i odkryj, jak możemy usprawnić pracę w twoim laboratorium.