XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Lublin 26-28.09.2019

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-sm-4″][/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″]

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału

XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów,

który odbył się w Lublinie

w dniach 26-28 września 2019 r.

Dynamiczny rozwój technik diagnostycznych i konieczność umiejętnej współpracy z lekarzami innych specjalności, wymaga konsolidacji
środowiska i wprowadzenia standardów zapewniających właściwe miejsce i znaczenie patomorfologii w systemie ochrony zdrowia.

Program PATeXpert jako kompleksowe informatyczne rozwiązanie dla Zakładów Patomorfologii idealnie realizuje potrzeby środowiska.

[/bs_col]
[bs_col class=”col-sm-4″][/bs_col]
[/bs_row]