Image

LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY

Narzędzia Środowiska CENTRUM tworzą informatyczną warstwę wspomagania, zarządzania i administrowania zakładami szeroko pojętej diagnostyki: analityki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzyjnej, radiologii. Środowisko obejmuje szereg mniej lub bardziej samodzielnych, współpracujących ze sobą aplikacji, integrujących proces diagnostyczny z aparaturą analityczną i funkcjami kontrolnymi, organizujących przepływ informacji i automatyzujących procesy administracji i wymiany danych ze środowiskiem zewnętrznym.

Zakres funkcjonalny instalowanego systemu jest dostosowywany do specyfiki zakładu, którym zarządza, i obejmuje elementy uzgodnione w ofertach i analizach przed wdrożeniowych.Kilka lat istnienia produktu na rynku, doświadczenia z kolejnych wdrożeń i ciągły proces doskonalenia doprowadziły do unikalnych rozwiązań, łączących:

 • elastyczność pozwalającą na użycie z równym powodzeniem w najmniejszej, jak i największej jednostce lecznictwa otwartego czy zamkniętego, a także na integrację sieci wielu laboratoriów w jeden zautomatyzowany organizm
 • kompleksowość pozwalającą nadzorować praktycznie wszystkie obszary pracy zakładów diagnostycznych
 • otwartość umożliwiającą wiele rodzajów współpracy, zarówno z aparaturą analityczną (wszystkich producentów), jak i z innymi systemami informatycznymi (w tym szpitalne, obsługi punktów pobrań, zewnętrzne systemy zleceń, podsystemy eksperckie)
 • maksymalne wspomaganie procesów analitycznych (automatyczna identyfikacja materiału, integracja z aparaturą analityczną, akwizycja, walidacja i autoryzacja wyników)
 • wielopoziomową kontrolę jakości
 • automatyzację procesów administracyjnych
 • różnorodność narzędzi wymiany danych (czytniki, skanery, karty, teletransmisja, internet, wiele jednostek, rejestracja u zleceniodawców, rozsyłanie wyników, wyniki poprzez WWW)
 • sprawną, intuicyjną organizację i przyjazną dla użytkownika warstwę konwersacyjną
 • wspomaganie systemu jakości (automatyczna ewidencja zdarzeń, odtwarzalność procesów, analiza)
 • umiejętność zdalnego serwisowania oprogramowania i baz danych, znacznie zmniejszającą koszty wdrożenia i eksploatacji, nie pozbawiając korzyści z nadzoru autorskiego

W efekcie Jednolite Środowisko CENTRUM stanowi jedyne o takim zakresie narzędzie poprawy jakości informacji, podnoszenia efektywności i zmniejszania kosztów.
CENTRUM jest również jedynym polskim oprogramowaniem umożliwiającym budowę systemów rozproszonych (zarządzanie wieloma laboratoriami, podsystemy dla wewnętrznych i zewnętrznych punktów pobrań itp.) oraz zapewniającym w pełni automatyczną, dwukierunkową współpracę ze wszystkimi, również najnowocześniejszymi, analizatorami na rynku.
Narzędzia systemu oferowane są w zestawach, dobieranych w zależności od rodzaju, wielkości i warunków techniczno – ekonomicznych laboratorium. System ma budowę modułową. Każdy moduł odpowiada pewnej logicznej grupie zagadnień, realizuje zespół funkcji z nią związanych i posiada określoną podstawową grupę użytkowników. Umożliwia to również rozłożenie komputeryzacji zakładów diagnostycznych na kilka etapów.

Zakres funkcjonalny narzędzi systemu:

 • Rejestracja pacjentów i zleceń
 • Finanse
 • Oznaczanie, identyfikacja i weryfikacja materiału kodami kreskowymi
 • Pracownie analityczne
 • Pracownie mikrobiologiczne
 • Pracownie serologiczne z Bankiem Krwi
 • Walidacja wyników (laboratorium)
 • Kontrola jakości (laboratorium)
 • Wyniki i zestawienia
 • Podpis elektroniczny
 • Dokumentacja systemu jakości
 • Mikrobiologia (statystyki dostępne dla upoważnionych osób bezpośrednio z oddziałów)
 • Teletransmisja i komunikacja z zewnętrznymi zleceniodawcami/wykonawcami
 • Praca w systemie rozproszonym
 • Współpraca z systemem szpitalnym
 • Automatyczne naliczanie kosztów (z uwzględnieniem metod i powtórzeń)
 • Konfiguracja środowiska i administrowanie nim
 • Magazyn

Oprogramowanie CENTRUM w połączeniu z pakietem LISkan i usługą eLaborat daje możliwość całkowitej rezygnacji z dokumentacji papierowej w laboratorium.

Podobne rozwiązanie umożliwia współpraca systemu z usługą LIStrada.

Podpis elektroniczny

System umożliwia użycie prawnie skutecznej metody podpisywania dokumentów elektronicznych.

WIĘCEJ

Magazyn

Moduł Magazyn stanowi zintegrowany system ewidencji i gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi. Moduł może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program; samodzielnie lub jako satelitarny podsystem.

WIĘCEJ

Kontrola

Moduł KONTROLA stanowi zespół narzędzi informatyczno – statystycznych ułatwiających czynności związane z prowadzeniem i dokumentowaniem kontroli jakości i wiarygodności wyników badań.

WIĘCEJ

Pracownia

Moduł zarządza przepływem informacji pomiędzy stanowiskami w pracowni, nadzoruje pracę aparatury, zarządza gromadzeniem, weryfikacją i wydawaniem wyników.

WIĘCEJ

Rejestracja zleceń

Moduł Rejestracja może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program; samodzielnie lub w systemie rozproszonym, jako satelitarny podsystem obsługujący zleceniodawcę (zewnętrzny punkt pobrań, laboratorium, przychodnię) z możliwością komunikacji z systemem macierzystym.

WIĘCEJ