Produkty

Marcel S.A. - lider w tworzeniu oprogramowania typu LIS

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie oprogramowania laboratoryjnego, które odpowiada na potrzeby naszych klientów i równocześnie kreuje przyszłość diagnostyki.

Wprowadzamy nowe, specjalistyczne oprogramowania, które ułatwiają pracę kolejnym dziedzinom diagnostyki laboratoryjnej. Nasze systemy są również cyklicznie udoskonalane i dostosowywane do bieżących wymagań prawnych i rynkowych. Dużą wagę przykładamy do projektowania, zależy nam na tym, aby systemy były:

 • intuicyjne,
 • automatycznie uzupełniane danymi,
 • łatwe w obsłudze dzięki zredukowanej liczbie kliknięć oraz implementacji skrótów klawiszowych,
 • bezpieczne dla użytkownika oraz klienta końcowego,
 • łatwe do zintegrowania z innymi systemami, takimi jak LIS, HIS czy aparatura laboratoryjna,
 • konfigurowalne do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika,
 • łatwo zarządzane poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom
 • rozszerzone o możliwość wieloaspektowego raportowania
 • dostosowane do wymogów prawnych
 • regularnie aktualizowanych i wspieranych przez Zespół Serwisu

Poznaj nasze produkty dziedzinowe oraz usługi dodatkowe:

LIS Analityka Centrum

Kompleksowe rozwiązanie dla analityki

LIS Analityka Centrum to najbardziej zaawansowany i najczęściej wybierany system dla laboratoriów analitycznych w Polsce. Z szerokim zakresem funkcji, elastycznością i niezawodnością, jest to rozwiązanie, które spełnia potrzeby nawet najbardziej wymagających laboratoriów.

System oferuje szerokie możliwości rejestracji zleceń, zarówno automatycznie poprzez integrację zgodną ze standardem HL7, jak i ręcznie, co zapewnia elastyczność dostosowaną do potrzeb każdego laboratorium. Ponadto umożliwia on skuteczne zarządzanie błędami preanalitycznymi, pozwalając użytkownikowi na określenie rodzaju błędu, jego priorytetu, sposobu rozwiązania oraz na dokładny opis problemu i jego przebiegu. System zapewnia również bezpieczne oznaczanie materiału diagnostycznego za pomocą kodów kreskowych, co znacząco podnosi dokładność i efektywność pracy w laboratoriach. Dzięki tym cechom LIS Analityka Centrum jest podstawowym i najpopularniejszym systemem laboratoryjnym w Polsce.

Centrum oferuje następujące moduły:

Rejestracja

Moduł Rejestracja umożliwia prowadzenie kartoteki pacjentów oraz zapewnia automatyczną aktualizację danych we współpracy np. ze szpitalną bazą pacjentów.  Rejestracja zleceń możliwa jest w trybie:

  • manualnym
  • automatycznym z wykorzystaniem skanera zleceń,
  • automatycznym poprzez przyjmowanie zleceń przychodzących drogą elektroniczną (z innych systemów: szpital, inne laboratoria).

Moduł oferuje również funkcjonalność identyfikacji i przyjęcia materiału z weryfikacją zleceń i obsługą centralnej rozdzielni materiału. Kluczowe dla użytkownika jest również prowadzenie (wraz z odpowiednimi wydrukami dziennymi) centralnej książki zleceń.

Moduł Rejestracja umożliwia całkowicie automatyczny wariantowy dobór cen według wielu cenników.

Pracownia

Moduł zarządza przepływem informacji pomiędzy stanowiskami w pracowni, nadzoruje pracę aparatury, zarządza gromadzeniem, weryfikacją i wydawaniem wyników. W zakres jego funkcji wchodzą:

 • Weryfikacja listy zleceń.
 • Prowadzenie księgi pracowni diagnostycznej.
 • Tworzenie i obsługa list roboczych.
 • Akwizycja i walidacja wyników.
 • Obsługa zleceń pilnych.
 • Autoryzacja.

Autoryzacja przebiega w oparciu o prezentację zestawionych zwalidowanych aktualnych i poprzednich wyników pacjenta z wszystkich pracowni (wybrane lub wszystkie badania) z dostępem do wartości referencyjnych i opisów. W module jest możliwość wprowadzania wyników opisowych, wieloparametrowych, parametrów wyliczalnych i kontrolnych.

Kontrola jakości

Moduł ten umożliwia kompleksowe zarządzanie jakością w laboratorium poprzez prowadzenie i dokumentowanie kontroli jakości. Funkcje modułu obejmują między innymi prowadzenie kartoteki materiałów kontrolnych, procedur (SOP), automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli, rejestrację i ewidencję wyników prób kontrolnych oraz kontrolę odtwarzalności i powtarzalności wyników

Magazyn

Moduł stanowi zintegrowany system ewidencji i gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi. Moduł może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program; samodzielnie lub jako satelitarny podsystem z możliwością komunikacji z systemem macierzystym. Może prowadzić obsługę wielu magazynów. Umożliwia między innymi prowadzenie kartoteki materiałów eksploatacyjnych laboratorium, ewidencję dokumentów transakcyjnych oraz niezbędne zestawienia i raporty.

System Centrum posiada również zaawansowane funkcjonalności umożliwiające:

 • Automatyczną walidację – funkcja umożliwiająca automatyczne akceptowanie i zatwierdzanie wykonania badań oraz ich parametrów na podstawie wcześniej ustalonych reguł. Dzięki temu proces diagnostyczny jest szybszy i bardziej niezawodny.
 • Delta check– ta funkcjonalność pozwala na weryfikację wyników badań w kontekście poprzednich wyników pacjenta. Delta check umożliwia również blokowanie zatwierdzenia wyników, jeśli występuje odchylenie – zarówno względne, jak i bezwzględne – które przekracza wcześniej skonfigurowane limity.
 • Obsługę pracowni wysyłkowych – system pozwala na tworzenie list wysyłkowych dla badań, które mają być wykonane u podwykonawcy, co usprawnia logistykę i rozszerza możliwości diagnostyczne laboratorium.
 • Współpracę z analizatorami – system współpracuje z ponad 1000 analizatorów różnych rodzajów oferowanych przez wielu dostaców na rynku

Wybierz najpopularniejszy program do badań analitycznych i dołącz do grona zadowolonych Klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas lub skontaktuj się z Opiekunem Kluczowych Klientów

Komunikacja i Integracje

Kompleksowe rozwiązania wymiany informacji laboratoryjnych

Integracja różnych rozwiązań IT i wymiana danych jest w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej niezwykle istotna. Nasz wykwalifikowany zespół ekspertów jest w stanie wykonać integrację i zapewnić komunikację niemal z każdym dostępnym na rynku systemem czy urządzeniem. Poznaj zalety naszej integracji i komunikacji.

Wszystkie nasze systemy typu LIS umożliwiają integrację z systemami szpitalnymi typu HIS. Posiadamy przetestowane i uruchomione produkcyjnie połączenia z największymi dostawcami oprogramowania szpitalnego.  Połączenia LIS-HIS pozwalają na wymianę informacji laboratoryjnych w postaci elektronicznej. Jest to bardzo pożądany i jednocześnie szybki sposób komunikacji pomiędzy podmiotami medycznymi. Komunikacja opiera się na przesyłaniu danych o zleceniach oraz wynikach. Dane przesyłane są w przesyłkach obsługiwanych w standardzie HL7 oraz zgodnych z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA.

 • Całkowita automatyzacja procesów wymiany informacji laboratoryjnej.
 • Umożliwienie wymiany informacji laboratoryjnej wszystkim zaangażowanym podmiotom.
 • Możliwość przesyłania danych w zakresie zlecenia – wyniki pomiędzy zintegrowanymi systemami.
 • Możliwość przesyłania wyników w postaci graficznej oraz dokumentów podpisanych elektronicznie.

Usługi dodatkowe

Oferujemy usługi dodatkowe, które stanowią doskonałe uzupełnienie dla naszego oprogramowania. Dbamy o to, by nasze rozwiązania były kompatybilne z innymi systemami oraz spełniały wymagania rynkowe, takie jak EDM czy Chmura dla Zdrowia. Naszym celem jest nie tylko usprawnienie pracy diagnostów, ale także rozszerzenie ich możliwości. Wybierz z listy oprogramowanie, które Cię interesuje, a my podpowiemy, jakie usługi dodatkowe najlepiej wspomogą jego funkcjonowanie.

Filtry:

Radio buttony – uslugi dodatkowe

Centralna Zdalna Autoryzacja dla Diagnostów

Moduł Centralnej Zdalnej Autoryzacji dla Diagnostów (CZAD) umożliwia jednolity dostęp do różnych systemów dziedzinowych z jednego miejsca, co usprawnia proces autoryzacji wyników badań. Dzięki CZAD diagności laboratoryjni nie muszą wielokrotnie logować się do różnych systemów, co zwiększa ich efektywność i komfort pracy.

Zalety rozwiązania:

 • umożliwia śledzenie liczby badań i zleceń oczekujących na zatwierdzenie oraz na podpisanie, z podziałem na rutynowe oraz pilne (Cito) w poszczególnych laboratoriach,
 • diagnosta ma możliwość przypisania konkretnego laboratorium do autoryzacji wyników,
 • uruchamianie systemów dziedzinowych z jednego miejsca umożliwia szybki dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności niezbędnych do pracy diagnostycznej,
 • usprawnienie pracy laboratoriów poprzez zautomatyzowanie procesu autoryzacji wyników,
 • eliminacja konieczności wielokrotnego logowania się do różnych systemów,
 • zapewnienie jednorodnego dostępu do danych dla diagnostów z odpowiednimi uprawnieniami,

 

Rozwiń

Moduł zlecający

Moduł Zlecający zapewnia skuteczną komunikację pomiędzy systemem laboratoryjnym LIS Centrum z zewnętrznym systemem laboratoryjnym LIS. Moduł ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji w zakresie zlecenia-wyniki.

Funkcje Modułu:

 • Komunikacja LIS-LIS – dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy systemami laboratoryjnymi. Przesyłanie zleceń i odbiór wyników badań odbywa się zgodnie ze standardem Hl7.
 • Możliwość wykonania wybranego zakresu badań u podwykonawcy przy całkowitym wyeliminowaniu papierowych dokumentów.
 • Płynne wdrożenie, opierające się na szybkiej realizacji podłączenia, wsparciu szkoleniowym Użytkownika oraz pełnym wsparciu serwisowym przy uruchomieniu.

 

Rozwiń

Replikacja

Jednym z kluczowych elementów naszej strategii ochrony danych jest replikacja. Replikacja to proces tworzenia i utrzymywania kopii zapasowej danych w różnych lokalizacjach w celu zwiększenia ich dostępności, niezawodności i odporności na awarie.

Zalety replikacji:

 1. Zapewnienie ciągłości działania: Replikacja umożliwia utrzymanie ciągłości działania nawet w przypadku awarii sprzętu, uszkodzenia danych lub innych incydentów.
 2. Zwiększenie dostępności danych poprzez dostęp do danych z różnych lokalizacji, co minimalizuje ryzyko przerw w dostępie do informacji.
 3. Ochrona przed utratą danych: Posiadanie kopii zapasowych danych w różnych miejscach zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed utratą informacji w przypadku np. ataków cybernetycznych, katastrof naturalnych czy ludzkich błędów.

 

Rozwiń

iCentrum

iCentrum to kompleksowe narzędzie, które umożliwia rejestrację zleceń i publikację wyników badań w punktach pobrań. Dzięki tej przeglądarkowej aplikacji diagności oraz personel medyczny w prosty i efektywny sposób mogą zarządzać danymi pacjentów oraz wynikami badań.

Funkcje iCentrum:

 1. Przeglądanie Zleceń:
 2. Ustalanie Zakresu i Filtracji Zleceń
 3. Przeglądanie i Drukowanie Wyników: Wyniki badań są prezentowane w postaci tabelki lub mogą być przygotowane do wydruku w formacie PDF.
 4. Przeglądanie wyników historycznych: Użytkownicy mogą przeglądać wyniki historyczne pacjenta wraz z wykresem wizualizującym przebieg zmian w wartości danego wyniku.
 5. Rejestracja Zleceń: Użytkownicy mogą rejestrować zlecenia, wprowadzając dane o pacjentach oraz zleconych badaniach.
 6. Edycja Zleceń: Aplikacja umożliwia edycję oraz dodawanie nowych danych do zleceń.
 7. Wprowadzenie pobrania materiał: nasz produkt daje możliwość wprowadzenia wszystkich danych dotyczących pobrania.

 

Rozwiń

Kody kreskowe

Oprócz rozwiązań informatycznych oferujemy także etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym przeznaczone do znakowania próbek w laboratorium. Gwarantujemy unikalność naszych kodów kreskowych zarówno w ramach pojedynczego laboratorium, jak i w skali całego kraju

Etykiety drukujemy w kompletach po 2, 3, 4, 6, 8, 10 naklejek, aby dać możliwość maksymalnego ich wykorzystania oraz w wersji na różowym tle przekazanych do oznaczania próbek w trybie “CITO”

Zalety:

– druk technologią termotransferową z kalką utwardzaną,

– numeracja 10-cyfrowa,

– termin ważności etykiety – 2 lata od daty jej produkcji,

– odporność na zamrażanie (do -30 stopni C),

– możliwość dodruku na zamówienie (z zachowaniem unikalności numeracji)

– dostępne kolory etykiet: biały, różowy, pomarańczowy, czerwony

Etykiety samoprzylepne dla weterynarzy:

– gotowe do użytku, z nadrukowanym kodem kreskowym,

– drukowane w parach (identyczne) na taśmie dwurzędowej, niecięte,

nawijane na roli od minimalnej ilości 1 000 par do maksymalnie 10 000 par,

– druk technologią termotransferową z kalką utwardzaną,

– numeracja 13-cyfrowa:

– odporność na zamrażanie (do -30 stopni C),

– możliwość dodruku na zamówienie (z zachowaniem unikalności numeracji),

 

Rozwiń

AZR

Aplikacja Zdalnej Rejestracji to rozwiązanie umożliwiające zewnętrznym zleceniodawcom, takim jak przychodnie współpracujące z Zakładem Patomorfologicznym, zdalną rejestrację zleceń patomorfologicznych. Dzięki integracji z systemem PATeXpert, zleceniodawcy mogą swobodnie rejestrować zlecenia, monitorować ich status oraz przeglądać wyniki bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Zalety aplikacji:

 • redukcja czasu potrzebnego na rejestrację zleceń oraz dostęp do wyników, co przekłada się na efektywność procesu diagnostycznego,
 • komfort pracy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze,
 • skrócenie czasu diagnozy onkologicznej, poprzez szybki dostęp do wyników przez lekarzy.

 

Rozwiń

LISmart manager- raporty managerskie

LISmart Manager stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby nowoczesnych laboratoriów, które dążą do zoptymalizowania zarządzania i maksymalizacji wykorzystania danych zebranych w procesie analitycznym. Moduł ten w prosty i intuicyjny sposób wspiera procesy kontroli menedżerskiej, umożliwia przeprowadzanie analiz i ocen, pomaga wykrywać i eliminować niezgodności oraz optymalizować działania. Moduł jest rozwiązaniem przeglądarkowym, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, inwestycji w infrastrukturę techniczną, ani szkolenia co pozwala na wykorzystanie go w każdym miejscu.

Moduł zawiera zestaw narzędzi umożliwiających:

 • elastyczne tworzenie standardowych i własnych zestawień i raportów: statystycznych, ekonomicznych, rozliczeniowych, do celów naukowych, kontroli jakości i zarządzania, w tym wykorzystujących reguły i zależności z bazy wiedzy,
 • monitoring zdarzeń procesów i ich parametrów,
 • stworzenie systemu alertów, komunikatów i powiadomień,
 • automatyzację tworzenia i udostępniania dedykowanych raportów i rozliczeń zleceniodawcom i kontrahentom.

 

Rozwiń

LISkan

LISkan to kompleksowy pakiet elektronicznej dokumentacji, który ułatwia automatyczną rejestrację zleceń oraz zbieranie i przechowywanie dowolnej dokumentacji w systemie laboratoryjnym. W połączeniu z podpisem elektronicznym i usługą eLaborat, prezentującą wyniki badań przez Internet, LISkan pozwala całkowicie wyeliminować tradycyjną dokumentację papierową wewnątrz laboratorium oraz w dowolnym czasie zapewnić dostęp do oryginałów dokumentów.

Pakiet składa się z dwóch elementów: dwustronnego skanera dokumentów papierowych oraz oprogramowania, które umożliwia gromadzenie w systemie Centrum elektronicznych kopii obrazów oryginalnych dokumentów papierowych.

LISkan daje możliwość:

 • automatycznej analizy obrazu i rejestracji treści zlecenia co pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie danych,
 • podglądu oryginałów formularzy na ekranie monitora w celu uzupełnienia niezbędnych danych,
 • zapisu obrazu zlecenia papierowego w formie elektronicznej i zachowania go w systemie Centrum,
 • zapisu obrazu dowolnych dokumentów papierowych (wyniki z laboratorium podwykonawcy, karta pracy, odręczne teksty, oświadczenia itp.) w formie elektronicznej, powiązania ich ze zleceniem i zachowania w systemie Centrum.

Elektroniczna biblioteka dokumentów, dostępna w usłudze i LISkan, niewątpliwie zapewnia szybki, prosty i bezpieczny obieg dokumentów, eliminując potrzebę korzystania z kosztownej papierowej formy.

 

 

Rozwiń

EDM

W odpowiedzi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2021 dotyczące Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia, które zobowiązuje do prowadzenia dokumentacji wynikowej w formie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) zgodnej z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA oraz ich przechowywanie w dedykowanych repozytoriach, firma MARCEL S.A. opracowała kompleksowe rozwiązania spełniające wymagania laboratoriów medycznych:

 • rozszerzenie standardu HL7: Proponujemy rozszerzenie działającej wg standardu HL7 wymiany informacji LIS – HIS o możliwość przesyłania dokumentów zgodnych z Polską Implementacją Krajową (PIK) HL7 CDA. Dzięki temu zapewniamy zgodność z aktualnymi przepisami oraz umożliwiamy efektywną wymianę danych medycznych między systemami informatycznymi,
 • usługa repozytorium EDM LABO: Nasza propozycja obejmuje dostawę usługi repozytorium EDM LABO Krajowego Operatora Chmury Medycznej. W ramach tej usługi zapewniamy przechowywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, z możliwością udostępniania i wymiany między świadczeniodawcami wykorzystując infrastrukturę Platformy P1.

Korzyści kompleksowego rozwiązania EDM:

 • wytwarzanie dokumentów zgodnych z najnowszymi standardami (PIK) HL7 CDA
 • sprawne zapisywanie i udostępnianie wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych.
 • gromadzenie dokumentacji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • zdalny dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej indeksowanej na platformie P1.
 • eliminacja konieczności rozbudowy infrastruktury sprzętowej na potrzeby obsługi, tworzenia i udostępniania EDM.
 • spełnianie obowiązków prawnych nakładanych na laboratoria związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest kluczowym elementem nowoczesnej opieki zdrowotnej, która wspiera placówki medyczne w efektywnym zarządzaniu danymi medycznymi oraz zapewnianiu wysokiej jakości opieki pacjentom.

 

Rozwiń

eLABORAT

Platforma eLaborat to rozwiązanie, które umożliwia szybkie udostępnianie wyników badań oraz elektronicznie podpisanych sprawozdań zarówno indywidualnym pacjentom, jak i instytucjom zlecającym ich wykonanie.

ELaborat wyróżnia się kilkoma kluczowymi cechami:

 1. Szybkość: Wyniki i sprawozdania z badań są udostępniane jednocześnie z ich autoryzacją, co zapewnia natychmiastowy dostęp do istotnych informacji.
 2. Oszczędność: Dzięki eLaborat możliwy jest bezpośredni wydruk dokumentów u odbiorcy, eliminując konieczność druku w laboratorium oraz koszty związane z ich przesyłaniem. To skuteczne ograniczenie kosztów.
 3. Publikacja: Serwis umożliwia publikację wyników dla nieograniczonej liczby użytkowników, zapewniając szeroki dostęp do informacji.
 4. Brak inwestycji w infrastrukturę: Dzięki usłudze eLaborat nie są wymagane dodatkowe inwestycje w infrastrukturę, takie jak dodatkowy sprzęt czy oprogramowanie.
 5. Bezpieczeństwo danych: Zapewniona jest pełna ochrona dostępu do danych, zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Dostępność i prostota obsługi: Usługa jest prosta, intuicyjna i dostępna poprzez przeglądarkę internetową, co ułatwia korzystanie dla wszystkich użytkowników.
 7. Niski koszt eksploatacji: Opłata abonamentowa jest niezależna od ilości użytkowników i publikowanych badań, co przekłada się na przewidywalność kosztów dla laboratoriów.
 8. Współpraca z pakietem dokumentacji elektronicznej LISkan: Pozwala na publikację oryginalnych wyników badań otrzymanych w formie papierowej od podwykonawców, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność serwisu.
 9. Równoczesna obsługa wielu podmiotów: Usługa może obsługiwać jednocześnie wiele laboratoriów, co jest szczególnie atrakcyjne dla mniejszych placówek.
 10. Gwarantowany dostęp: Usługa zapewnia nieprzerwany dostęp do wyników przez szerokopasmowe łącze internetowe.
 11. Możliwość udostępniania wyników pacjentom indywidualnym: eLaborat umożliwia udostępnianie wyników nie tylko instytucjom, ale również pacjentom, co zwiększa transparentność i dostępność informacji.

Dzięki platformie eLaborat, laboratoria mogą efektywnie zarządzać wynikami badań, oszczędzając czas i koszty oraz zapewniając pełen dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 

 

Rozwiń

Listrada

Nasze doświadczenie, wynikające z ponad 300 uruchomionych połączeń dwustronnej wymiany danych między systemami informatycznymi, zaowocowało stworzeniem uniwersalnego rozwiązania. Nasza platforma do elektronicznej wymiany informacji laboratoryjnych to obecnie jeden z najszybszych i najbardziej pożądanych sposobów komunikacji między podmiotami medycznymi.

Platforma LIStrada to kompleksowy, zautomatyzowany system informatyczny, który działa niezależnie od architektury i konfiguracji systemów użytkowników. Umożliwia ona medycznym laboratoriom wymianę informacji — zarówno zleceń, jak i wyników — pomiędzy Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS) a innymi systemami medycznymi, takimi jak Systemy Informatyczne Szpitali (HIS)czy systemy do obsługi przychodni.

Zaletami proponowanego rozwiązania są

 • umożliwienie wymiany informacji laboratoryjnej – dostępne dla wszystkich podmiotów, w tym tych, dla których samodzielna organizacja takiej usługi byłaby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
 • unifikacja i całkowita automatyzacja procesów wymiany informacji laboratoryjnej,
 • uniezależnienie wymiany informacji oraz jej ceny od budowy i konfiguracji systemów kontrahentów,
 • samodzielność i niezależność w zarządzaniu słownikami badań i zleceniodawców,
 • obsługę przesyłek w standardzie HL7 vol. 2 oraz HL7 CDA,
 • wymianę informacji z systemami OSOZ (Kamsoft), DrEryk (Ericpol), mMedica (Asseco),
 • możliwość przesyłania wyników w postaci graficznej oraz dokumentów podpisanych elektronicznie.

 

Rozwiń

Polis

Platforma POLIS umożliwia efektywne i równoległe zarządzanie wieloma laboratoriami, które działają autonomicznie, lecz równocześnie współpracują w ramach tej samej organizacji. POLIS to kompleksowy i zintegrowany system informatyczny, który zapewnia niezbędne ujednolicenie usług, utrzymanie spójnego wizerunku organizacji wobec klientów oraz sprawny, zautomatyzowany przepływ informacji.

Platforma składa się z autonomicznych modułów LIS, które obsługują poszczególne laboratoria, wyposażone w lokalne bazy danych i automatycznie synchronizowane z centralnym serwerem wspólnym dla grupy laboratoriów. POLIS zawiera moduł danych wzorcowych, moduł rozliczeń, moduł wymiany danych oraz moduł publikacji wyników, które pozwalają na obniżenie kosztów zarządzania i poprawę jakości informatyzacji laboratorium poprzez współdzielenie części infrastruktury technicznej, takiej jak serwery. Platforma umożliwia również współkorzystanie z funkcji, które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie są dostępne dla pojedynczych laboratoriów.

POLIS to również:

 • stały, niski koszt objęcia systemem kolejnych laboratoriów z grupy,
 • wymiana informacji z kontrahentami, niezależna od liczby kontrahentów i ilości wymienianych danych,
 • unifikacja organizacji laboratoriów – możliwość optymalizacji wykorzystania personelu (np. zdalna autoryzacja wyników na dyżurach, wspólni administratorzy),
 • automatyczne aktualizacje (np. spowodowane zmianą przepisów) we wszystkich laboratoriach grupy,
 • możliwość wspólnej, jednolitej publikacji wyników przez serwis www (tak dla zleceniodawców jak i pacjentów), za pomocą pojedynczego narzędzia, niezależnie od liczby laboratoriów,
 • obniżenie kosztów, zarówno rozbudowy, jak i utrzymania systemu.

 

Rozwiń

Raporty mikrobiologiczne

Moduł raportowania mikrobiologicznego firmy Marcel S.A został zaprojektowany z myślą o potrzebach naszych klientów oraz wymaganiach stawianych im przez jednostki kontrolujące. Łączy sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi technologiami, które optymalizują proces tworzenia skomplikowanych statystyk, raportów i analiz.

Raporty Mikrobiologiczne zostały opracowane zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Ich zawartość i funkcje były konsultowane z ekspertami z całego kraju, co gwarantuje ich wysoką jakość i rzetelność.

Moduł zapewnia ciągły i szybki dostęp do informacji, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili znajduje się i z ilu miejsc pochodzi fizyczna postać dokumentacji. Oferuje dynamiczne raporty i wielowariantowe analizy zgromadzonych danych oraz umożliwia ich prezentację w formie interaktywnych tabel oraz wydruków z formatu pdf, xls, csv.

Kluczowe cechy raportów mikrobiologicznych:

 • wygodny dostęp poprzez przeglądarkę www dający możliwość generowania raportów także poza strukturą Laboratorium.
 • możliwość tworzenia własnych grup materiałów diagnostycznych, organizmów, antybiotyków, zleceniodawców, płatników.
 • prosta konfiguracja map mikrobiologicznych, obejmująca badania czystościowe środowiska szpitalnego oraz badania wykonywane innymi metodami niż tradycyjny posiew: metody molekularne, immunodiagnostyka.
 • tworzenie i zapisywanie własnych szablonów raportów z możliwością ich grupowania.
 • szeroki zakres raportowanych treści: raport podstawowy (wizualizujący zależności pomiędzy dwoma wybranymi kryteriami) i raporty specjalizowane, w tym zestawienia ogólne, zestawienie lekowrażliwości organizmów, zestawienie skuteczności działania leków, mapa mikrobiologiczna, zestawienie ognisk epidemicznych, zestawienie organizmów i szczepów oraz wykaz wyników
 • tworzenie zestawień z możliwością zastosowania 3-poziomowych podziałów:
 • liczba pacjentów/liczba pacjentów z dodatnim wynikiem badania,
 • liczba przypadków,
 • liczba posiewów/liczba posiewów z wynikiem dodatnim,
 • liczba identyfikacji.

 

Rozwiń

Potrzebujesz prezentacji naszych produktów?

Skontaktuj się z nami 

lub

Wypełnij formularz

Rekomendacje

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Fermentum bibendum cras eleifend tortor nulla arcu. Tellus montes in nunc aliquet euismod. Nisl augue amet amet tincidunt integer odio mattis ac ut. Aliquam .

Zaufali nam