Image

Rejestracja zleceń

Moduł Rejestracja może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program; samodzielnie lub w systemie rozproszonym, jako satelitarny podsystem obsługujący zleceniodawcę (zewnętrzny punkt pobrań, laboratorium, przychodnię) z możliwością komunikacji z systemem macierzystym.

Jego podstawowymi zadaniami są:

  • Prowadzenie kartoteki pacjentów.

rejestracja pacjentów, automatyczna aktualizacja danych we współpracy ze szpitalną (o ile istnieje) bazą pacjentów, identyfikacja pacjenta według różnych danych, wyszukiwanie, usuwanie, modyfikacje danych, scalanie (łączenie danych tego samego pacjenta zarejestrowanych jako kilku pacjentów)

 • Rejestracja zleceń
  • manualna,
  • automatyczna z wykorzystaniem skanera zleceń,
  • przyjmowanie zleceń przychodzących drogą elektroniczną (z innych systemów: szpital, inne laboratoria).
 • Rozsyłanie (rozdział) badań na poszczególne pracownie i tworzenie i wysyłanie zleceń do podwykonawców.
 • Identyfikacja i przyjęcie materiału z weryfikacją zleceń i obsługą centralnej rozdzielni materiału.
 • Prowadzenie (wraz z odpowiednimi wydrukami dziennymi) centralnej książki zleceń.

Funkcje rejestracji i identyfikacji pacjenta umożliwiają współpracę z systemami szpitalnymi w zakresie automatycznego przyjmowania zleceń zarejestrowanych na oddziałach szpitalnych lub z innym oprogramowaniem zainstalowanym u zleceniodawców, w punktach pobrań, innych (współpracujących) jednostkach zewnętrznych czy w ramach własnej, rozproszonej struktury organizacyjnej.

Moduł Rejestracja umożliwia całkowicie automatyczny wariantowy dobór cen według wielu cenników.