Image

Pracownia

Moduł zarządza przepływem informacji pomiędzy stanowiskami w pracowni, nadzoruje pracę aparatury, zarządza gromadzeniem, weryfikacją i wydawaniem wyników. W zakres jego funkcji wchodzą:

  • Weryfikacja listy zleceń.
  • Prowadzenie księgi pracowni diagnostycznej.
  • Tworzenie i obsługa list roboczych.
  • Akwizycja i walidacja wyników.
  • Obsługa zleceń pilnych.
  • Autoryzacja.

Autoryzacja przebiega w oparciu o prezentację zestawionych zwalidowanych aktualnych i poprzednich wyników pacjenta z wszystkich pracowni (wybrane lub wszystkie badania, delta check, wykresy) z dostępem do wartości referencyjnych i opisów.

Moduł PRACOWNIA wykonuje automatycznie kalkulację kosztów badania (z uwzględnieniem metod i powtórzeń).

Moduł PRACOWNIA umożliwia wprowadzanie wyników opisowych, wieloparametrowych, parametrów wyliczalnych i kontrolnych.

Konsekwentnie realizowana jest otwartość systemu:

CENTRUM może obsługiwać moduły specjalistyczne i oprogramowanie eksperckie innych producentów (np. MikroBioNet firmy bioMerieux, EpiCenter firmy Beckton Dickinson).

Moduł umożliwia wydruk wyników dla pacjenta (również zbiorczych), w różnych formatach i układach. Pojedyncze dokumenty lub ich grupy można drukować według zadanych kryteriów (daty, pacjenci, oddziały, badania itp.). Możliwe jest przekazywanie wyników bezpośrednio do zleceniodawców (oddziały, inne laboratoria…), zarówno w systemie biernym (publikacja wyników) jak i czynnym (współpraca z innym systemem).